Stemband

Omdat communicatie zo belangrijk is...

Citaat van de dag

 

 

Het is niet altijd leuk om een jaar ouder te worden, maar het is nog altijd
beter dan het alternatief

 

Onze Sponsors

In/ Uitschrijven SMS

Nieuwe freehands support

Atos heeft een nieuwe freehands support gelanceerd  waarmee het mogelijk is om een handsfree filter langer te gebruiken zonder vervanging van de pleister. De resultaten zouden spectaculair te noemen zijn!

Proberen is dus de boodschap! De eigen ervaring blijkt nog altijd de beste leerschool te zijn.

De ondersteuning voor de correcte plaatsing van de nieuwe freehands support werd ons door atos ter beschikking gesteld voor publicatie.

Waarvoor onze grootste dank!!

Links naar het document kun je hier vinden.

De nieuwe bestelbon waarop de freehand support reeds is vermeld, is hier te vinden in exel formaat, en hier in pdf formaat

contact Atos

In bijlage kunt u een een contactformulier terugvinden teneinde Atos medical toe te laten om persoonlijk contact met u op te nemen na laryngectomie operatie of tijdens of na uw revalidatie.

invullen en afgeven aan hetzij, Johan, hetzij uw logopedist, hetzij opsturen naar

 

 

Atos Medical BVBA

Koningsstraat 266

B-1210 Brussel

Het contactformulier:

Overlijden Paul Vanhauwaert

Ve vernemen zopas het overlijden van Dhr Paul Vanhauwaert, voorzitter van de zelefhulpgroep gelaryngectomeerden Zuid- West Vlaanderen ( Kortrijk)

Hieronder is het overlijdensbericht ter download terug te vinden.

RB Paul Vanhauwaert

 

De begrafenis van Paul zal plaatsvinen op Zaterdag 9 April om 10 uur in de kerk van Aalbeke.

 

We bieden ons oprecht medeleven aan de beproefde familie.

Het bestuur van ZHG Westhoek

Nieuwe bestelbonnen Atos 2016

We mochten van de vertegenwoordiger Charlotte van Atos de nieuwe bestelbonnen/ prijslijsten ontvangen voor de persoonlijke kits Provox materiaal, alsook voor laryntube/larynbutton.

De bestelbonnen 2016 zijn te vinden in de sectie downloads

 

Bestelbon Provox HME's toebehoren 2016.pdf formaat

 

Bestelbon Provox HME's toebehoren 2016 exel formaat

 

Bestelbon LaryButton - LaryTube 2016 exel formaat

 

 

Overlijden

We vernamen zopas het overlijden van mevr Yvonne Despierre
weduwe van Jerome Noyelle (+1995). Geboren op 29 september 1914 te Woumen. Overleden op 20 mei 2015 te Houthulst. Begrafenis op zaterdag 30 mei 2015 om 10 uur in de kerk van Sint-Jozef te Jonkershove-Houthulst.
Yvonne was de moeder van onze trouwe lotgenoot en vriend Roland Noyelle.
We wensen ons diep medeleven te betuigen aan de diepbedroefde familie.
Het rouwbericht van Yvonne kun je hieronder vinden
 

Voor u gelezen...

Ontwerpakkoord voorziet in optrekken laagste uitkeringen

Het ontwerpakkoord dat de sociale partners, met uitzondering van de socialistische vakbond, hebben gesloten, voorziet in een kleine loonsverhoging en het optrekken van de voornamelijk laagste uitkeringen. Vooral voor de pensioenen wordt een "grote inhaalbeweging" gemaakt, zegt ACV-voorzitter Marc Leemans.

Wat de uitkeringen betreft, is er in de periode 2015-2016 zoals gekend 627,2 miljoen euro vrijgemaakt, waarvan ongeveer de helft dit jaar. Alle minimumuitkeringen (dus pensioenen, ziekte/invalideit en werkloosheid) gaan met 2 procent omhoog. Voor wie in invaliditeit zit, komt er een inhaalbeweging van 160 euro. Het gaat om een verhoging van het vakantiegeld voor invaliden met 52 procent: van 308 naar 468 euro.

Pensioenen

Het grootste stuk van de enveloppe, aldus Leemans, gaat naar de pensioenen. "Die maken een grote inhaalbeweging", aldus de ACV-voorzitter. Ook hier gaan de minima dus omhoog met 2 procent. Ook belangrijk hier is het optrekken van de oudste pensioenen. Die stijgen met 1 procent. Het gaat om pensioenen die zijn ingegaan voor 1995, dus 20 jaar geleden of langer. Een andere belangrijke inspanning gebeurt voor de zogenaamde 'kleine minima'. Dat zijn pensioenen van mensen met gemengde loopbanen, deels als werknemer en deels als zelfstandige. Die worden opgetrokken naar het minimumpensioen van de werknemer.

Voor de werkloosheidsuitkeringen en de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen is er een verhoging van de maximumuitkeringen (de zogenaamde berekeningsplafonds) met 1,25 procent.

Dan rest er nog de invulling van wat eerder werd afgesproken in het mini-compromis van december inzake eindeloopbaan en landingsbanen. Die afspraken worden in cao's gegoten. Hier is wel een nieuwigheid, met name voor medisch brugpensioen. Invaliden of mensen met een ernstige lichamelijke tekortkoming als gevolg van hun werk - denk maar aan rugproblemen - die kunnen nog steeds op 58 op brugpensioen, na 35 jaar loopbaan. Die regeling is met twee jaar verlengd.

Vergetelheid

Beste Vrienden,

 

Sorry ik ben vergeten in het laatste ledenblad (boekje) de betaling van het lidgeld voor 2015 te vermelden.

De ledenprijs blijft gelijk namelijk: 40 € voor een koppel

                                               30 € voor alleenstaande

De betaling gebeurd uitsluitend door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van de zelfhulpgroep:

     IBAN: BE68 7512 0089 6134

     BIC: AXABBE22

Gelieve dit te doen liefst tegen het einde van het jaar zoadat we de boekhouding kunnen afsluiten

Dank U en nogmaals Sorry

Johan

U zorgt voor een kankerpatiënt, maar wie zorgt er voor u?

image00266

“Door de zorgen om onze zoon zijn we een gebroken gezin. Het heeft ons als partners uit elkaar gedreven.”
(Derek, vader van patiënt David)“Ik kreeg psychologische hulp aangeboden, maar dacht dat ik het niet nodig had. Tot mensen uit mijn omgeving me begonnen te waarschuwen voor een depressie. Nu weet ik wel beter: je hebt enorm veel aan praten in vertrouwen.”
(Marc, zorgt al jaren voor zijn zieke vrouw Anne-Marie)“Het was zeer zwaar omdat ik dag en nacht voor de zorg instond. Maar nu nog zou ik het op exact dezelfde manier doen. Ik heb namelijk alles gedaan wat ik kon en heb haar wens, thuis kunnen blijven, kunnen waarmaken.”
(Kim, verzorgde haar moeder Gina de laatste twee maanden van haar leven)“Sinds mijn man ziek werd, is het voor ons veel moeilijker om uitstappen te plannen. Enerzijds omdat hij rolstoelpatiënt is, anderzijds omdat hij zich regelmatig niet goed voelt. Het is dan ook gemakkelijker om thuis te blijven. Waardoor je leven natuurlijk verengt.”
(Rita, neemt de zorg voor haar man Freddy alleen op)“Ik werkte als zelfstandig IT-consultant. Wanneer je zoon kanker krijgt, kan je het emotioneel en praktisch niet aan om professioneel actief te blijven. Als zelfstandige betekent dat natuurlijk dat je zonder inkomen valt.”
(Derek, vader van patiënt David)Hebt u soortgelijke of andere ervaringen - negatieve of positieve - bij het verzorgen van een naaste? En hadden zorgverleners voldoende aandacht voor uw problemen? Laat het ons weten via onderstaand formulier.Op basis van uw verhaal en vele andere anonieme getuigenissen kan de Vlaamse Liga tegen Kanker de belangrijkste problemen en knelpunten waar mantelzorgers mee geconfronteerd worden, in kaart brengen en bij de overheid en zorginstanties ijveren voor oplossingen.De Vlaamse Liga tegen Kanker dankt u alvast voor uw medewerking.

image00317

Verslag bijeenkomst 10 september 2014

Onze eerste bijeenkomt na de zomervakantie was een daverend succes te noemen.  Meer dan 30 lotgenoten, familie, vrienden en sympathysanten waren naar het Markthuis afgezakt om er de bijeenkomst bij te wonen. Stipt op het afgesproken uur mochten we mevr. Diane Mandelings, coördinator bij de Liga tegen kanker, en verantwoordelijk voor alles wat de zellfhulpgroepen aanbelangt, verwelkomen. Na zichzelf voorgesteld te hebben werd nog eens concreet de werking van de VLK uit de doeken gedaan. Wat we zeker moeten onthouden is dat onze zelfhulpgroep verder blijvend zal gesteund worden door de VLK, waar wij uiteraard grote dank voor hebben, en dat ook hebben laten merken met een daverend applaus. Na mevrouw Mandelings was het de beurt aan Dhr Jo Verstraete, docent logopedie aan de hogeschool te Brugge, om een uiteenzetting te doen over de mogelijke problemen die zich kunnen voordoen na een totale laryngectomie. Dhr Verstraete probeerde alle vragen die op hem afgevuurd werden correct te beantwoorden, iets waar ie zeker een grote onderscheiding in behaalde. Na de nodige koffie en versnaperingen aangeboden door de jarigen van de maand vormden zich al gauw een paar tafels in afzondering om een kaartje te leggen. De niet kaarters van de groep wisselden ervaringen uit en raakten niet zonder gesprekstof, gezien de voorzitter er ons op een bepaald moment moest op attent maken dat we ten laatste om 18 u 30 het pand moesten verlaten om plaats te maken voor de volgende vereniging. Kortom, al bij al een gezellige, leuke en leerrijke bijeenkomt. Op naar de volgende

Pieter

Herfstfeest 2014

Niet te vergeten: Zondag 19 Oktober

                           “Herfstfeest”

Het herfstfeest (de maaltijd) van 2014 gaat door op Zondag 19 Oktober aanstaande.

Er wordt samen gekomen vanaf 12.30u

Waar: Resto “De Sneppe” Merkemstraat 14

                   8650 Houthulst (Jonkershove)

Wij hopen op een groot aantal deelnemers (meer dan voor de uitstap) en enkele sponsors en sympathisanten om samen te genieten van een aangename namiddag.

Deelname prijs: 45€ per persoon voor de leden.

                         50€ per persoon voor niet leden

Inschrijven kan enkel door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het Rekeningnummer van de Zelfhulpgroep:    

  

                 IBAN/ BE68 7512 0089 6134

   BIC: AXABBE22

Dit ten laatste tegen woensdag 15 Oktober 2014

Het Bestuur

PS Opgepast!! In het jongste tijdschrift van september 2014 werd een verkeerd rekeningnummer opgegeven, waarvoor onze

excuses. Hierboven is dus het enige echte juiste nummer van de zelfhulpgroep.

Login