Stemband

Omdat communicatie zo belangrijk is...

Citaat van de dag

 

 

Het is niet altijd leuk om een jaar ouder te worden, maar het is nog altijd
beter dan het alternatief

 

Onze Sponsors

In/ Uitschrijven SMS

Kankermeldpunt

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

De Vlaamse Liga tegen Kanker lanceert het Kankermeldpunt. (Ex-)kankerpatiënten en hun naasten kunnen voortaan bij deze nieuwe dienstverlening terecht om problemen te melden die ze ervaren tijdens en na hun behandeling. Wanneer ze niet goed geïnformeerd worden, in financiële problemen komen door hun ziekte, geen inspraak hebben in hun behandeling, geen verzekering meer krijgen, niet opnieuw aan het werk kunnen na hun behandeling ... kunnen ze dat voortaan melden op het nummer 0800/35.444 (elke werkdag van 9 tot 12u) of op www.kankermeldpunt.be.

Daarnaast zal het Kankermeldpunt patiënten, naasten en zorgverleners ook oproepen hun ervaringen te melden rond specifieke thema’s waar verbetering nodig is. Dit deed de VLK vorig jaar bijvoorbeeld al met de campagne ‘Werken na Kanker’ en onlangs met de campagne over slechtnieuwsgesprekken.

De centrale drijfveer achter deze nieuwe dienstverlening is dat de VLK nog sterker wil opkomen voor de belangen van de (ex-)kankerpatiënt en zijn naasten, voor het recht op de beste behandeling, zorg en re-integratie. Ondanks de inzet van veel zorgverleners en de onmiskenbare vooruitgang die er de voorbije jaren is geboekt, zijn die rechten immers nog lang niet altijd gegarandeerd. Het Kankermeldpunt zal de ervaringen bundelen en analyseren, en er vervolgens (via verder onderzoek) een goed onderbouwd dossier mee opmaken waarin structurele oplossingen worden voorgesteld. Met dat dossier zal de VLK de knelpunten aankaarten bij de overheid, maar ook bij artsen en zorgverleners, werkgevers, verzekeraars… Kortom, bij alle instanties die voor structurele oplossingen kunnen zorgen.

Het Kankermeldpunt is geen ombudsdienst. Het is er niet om individuele belangen te behartigen of individuele problemen op te lossen. Het meldpunt zal daarentegen complementair werken aan de bestaande ombudsdiensten, zoals die van de ziekenhuizen en mutualiteiten, de diensten ledenverdediging van de ziekenfondsen, de ombudsdienst van de verzekeringen, de juridische diensten van de vakbonden, de federale ombudsdienst "rechten van de patiënt", het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding… De VLK zal de mensen op weg helpen met informatie en doorverwijzen naar de (ombuds)dienst waar ze met hun specifieke probleem terechtkunnen.

Problemen tijdens/na een kankerbehandeling kunnen gemeld worden op:
     - het nummer 0800/35.444 (elke werkdag van 9 tot 12u)
     - www.kankermeldpunt.be

 
 
 
 

Login