Stemband

Omdat communicatie zo belangrijk is...

Citaat van de dag

 

 

Het is niet altijd leuk om een jaar ouder te worden, maar het is nog altijd
beter dan het alternatief

 

Onze Sponsors

In/ Uitschrijven SMS

Verslag Bijeenkomst 12/09/2013

 

Met 26 aanwezigen mogen wij spreken van een geslaagde bijeenkomst. Ondanks sommige vrienden dienden af te haken wegens gezondheidsredenen die we dan ook een spoedig herstel toewensen.

Het eerste gespreksonderwerp was de voorbije zomeruitstap in de maand Juli, die blijkbaar door velen als geslaagd beschouwd mag worden, wat ons als bestuur altijd een goed gevoel geeft en wil zeggen dat we er toch iets van gemaakt hebben die in de smaak valt.

Wij ( ik en Pieter) hadden gedacht om via de laptop en de beamer een en ander te kunnen uit een zetten over de site en de werking van deze prachtige creatie van Pieter, maar bij gebrek aan internetverbinding kon dit niet doorgaan.

Doch niet getreurd wij hebben dan maar persoonlijk aan de aanwezigen in kleine groepjes een en ander uitgelegd over waar we naar toe willen en over het nieuwe initiatief waarvoor we zoveel mogelijk GSM nummers willen bereiken om nieuws, info en alle verdere uitleg gratis bij jullie te krijgen en tot onze vreugde kregen we van alle aanwezigen die over een GSM beschikken hun nummer wat onze Pieter dan ook ten zeerste op prijs stelde.

Wij mochten ook een nieuwe lotgenoot – met name Hedwig Allossery en zijn echtgenote Francine- verwelkomen in ons midden en dit door toedoen van          Jo Verstraete , de docent logopedie waar we ( ik en Roland)  ons verhaal mochten doen aan de laatste jaarstudenten in het KHBO te Brugge waar hij les geeft.

Zo zie je dat de wereld soms klein is en we elkaar soms vinden op een niet te voorziene manier.

 

De koffietafel werd weer rijkelijk voorzien van alle soorten versnaperingen ons aangeboden door de jarigen van de voorbije twee maand , alsook de pintjes en frisdranken ons geschonken door Patrick die een van deze jarigen was  en waarvoor onze oprechte dank aan alle jarigen.

 

Verder werden er natuurlijk de gebruikelijke kaart – discussie en praattafels gevormd met alle nodig geklop , getier en gegiechel erbij om zo te eindigen met de belofte om zo massaal mogelijk aanwezig te zijn op het aanstaande herfstfeest op Zondag 20/10/2013 die zoals gebruikelijk doorgaat in “ De Sneppe” te Jonkershove en die wij als bestuur reeds voor de tiende opeenvolgende maal kunnen aanbieden aan al onze leden, hun familie , onze sponsors en sympathisanten.

 

Dus allen daar op post!!!!

 

Johan

 

Login