Stemband

Omdat communicatie zo belangrijk is...

Onze Sponsors

In/ Uitschrijven SMS

Over ons

WIE IS STEMBAND:


Stemband is een zelfhulpgroep van lotgenoten, die allemaal (bijna) hetzelfde hebben meegemaakt en door contact te houden en de vriendschap hoog in het vaandel te dragen proberen om het leven aan de zonnige kant te blijven zien. Is er dan eens een mindere dag, wat bij iedereen al eens voorkomt, dan staat er altijd wel ergens een lotgenoot klaar om hem/haar uit dat "putteke" te halen.

Tweemaandelijks wordt er dan ook een bijeenkomst gepland in het vertrouwde lokaal "Covemakerspand" te Klerken om met lotgenoten , familie, vrienden en sympathisanten van gedachten te wisselen over wat we meegemaakt hebben, over de recente gebeurtenissen en hoe het verder moet en kan. Kortom, het is telkens een zeer gezellige bijeenkomst waar vriendschap hoog in het vaandel wordt gedragen. De lieve bestuursvrouwen zorgen dan ook telkenmale dat er verse koffie in de aanbieding is, voorzien van de nodige versnaperingen. Iedereen, maar dan ook iedereen is dan ook van harte welkom, al is het maar om een vraag beantwoord te zien over laryngectomie. (of om een (gratis) kopje koffie te drinken).


DOEL VAN DE SITE:

 

De bedoeling is om hier zoveel mogelijk lotgenoten, gelaryngectomeerden, hun partners en familie, te informeren, te helpen, te steunen, en indien nodig naar de juiste instanties door te verwijzen.

Alle informatie die we hier verzameld hebben zou een beeld moeten schetsen over wat laryngectomie is, en hoe er mee omgegaan kan worden. Deze info is zeker ver van volledig, en daarom worden er ook op geregelde tijdstippen bijeenkomsten georganiseerd om met lotgenoten,hun partners,hulpverleners en medici ideeën uit te wisselen. De agenda van deze bijeenkomsten is terug te vinden in het linker navigatiemenu van de betreffende vereniging

Alle hulp om hier een mooie website van te maken is uiteraard van harte welkom.


WAT IS LARYNGECTOMIE


Met laryngectomie wordt de operatie bedoeld waarbij het strottenhoofd (de larynx) wordt weggenomen (ectomie). Omdat zich in het strottenhoofd de stembanden bevinden, wordt de patiënt als gevolg van de operatie stembandloos. Na de ingreep zijn de lucht- en voedselweg definitief gescheiden. Het voedsel volgt dezelfde weg als voorheen: via mond, keelholte en slokdarm naar de maag. De luchtweg begint nu echter bij het tracheostoma, een bij de operatie gemaakte opening in het onderste deel van de hals, waarin de luchtpijp is vastgehecht (stoma = huidopening, trachea = luchtpijp). Doordat men niet meer via de neus adem haalt is de reuk praktisch tot nul gereduceerd. Door middel van een bepaalde techniek, ook wel beleefd gapen genoemd, kan men echter toch weer leren ruiken.


PIJN EN KORTADEMIGHEID

 

Strottenhoofdkanker bezorgt de patiënt na de behandeling in het algemeen minder pijn dan veel mensen denken. Indien er pijn optreedt, kan uw arts helpen deze pijn te bestrijden. Aarzel niet dit te bespreken. Vaak helpt een eenvoudige pijnstiller al voldoende. Als de pijn blijft, vraag dan de huisarts of de specialist om een sterker middel. Pijnstillers geven de beste resultaten wanneer u ze inneemt volgens de voorschriften van de arts.

 

Eén van de oorzaken van pijn kan zijn dat er (weer) een tumor op het omringende weefsel drukt. In zo'n geval kan worden geprobeerd de tumor door middel van bestraling en/of chemotherapie te verkleinen. Lukt dat, dan neemt de druk op het omringende weefsel af en vermindert ook de pijn.

 

Pijn verergert vaak als iemand angstig en gespannen is. Wanneer het mogelijk is een deel van die angsten en spanningen weg te nemen, zal ook de pijn minder worden.

 

Patiënten die zijn behandeld voor strottenhoofdkanker denken bij pijn al snel dat deze een gevolg is van hun ziekte. Dat is niet altijd het geval: er kunnen ook andere oorzaken zijn. Daarom is het verstandig bij pijn altijd de arts te raadplegen. Deze kan de oorzaak van de pijn opsporen en nagaan wat er aan kan worden gedaan. Ook als een patiënt last begint te krijgen van kortademigheid is het verstandig dit meteen met de huisarts of de specialist te bespreken. Deze kan dan nagaan wat de achterliggende oorzaak is, en beoordelen hoe de kortademigheid kan worden bestreden


WAT IS DE OORZAAK VAN STROTTENHOOFDKANKER:

 

Hoe strottenhoofdkanker precies ontstaat, is nog onbekend. Wel staat vast dat het roken van sigaretten en sigaren de kans op deze vorm van kanker beduidend vergroot. Overmatig alcoholgebruik vergroot vooral de kans op een supraglottische tumor. Alcohol en rook kunnen elkaars negatieve uitwerking versterken. Er zijn echter ook patiënten die kanker in het hoofd-halsgebied krijgen terwijl zij nooit gerookt of gedronken hebben. Men neemt dan ook aan dat naast bovengenoemde factoren, ook andere, zoals erfelijke factoren een rol spelen.

 

Daarnaast zijn er aanwijzingen dat het inhaleren van bepaalde prikkelende stoffen zoals asbest, sommige dampen van metalen of chemicaliën kan bijdragen tot het ontstaan van strottenhoofdkanker. Ook kan blootstelling aan radioactieve straling een rol spelen bij het ontstaan van deze vorm van kanker.

 

Evenals andere vormen van kanker is strottenhoofdkanker niet besmettelijk.

Login