Nieuwe Site

Beste Vrienden Lotgenoten,
Het bestuur van de Lotgenotengroep "Westhoek" heeft door interne moeilijkheden met de vorige site, beslist om zelf een eenvoudige site  op te starten hopelijk slagen wij daarin, maar indien er leden zich geroepen voelen om hieraan mee te werken mogen zij natuurlijk contact met het bestuur opnemen.

De Voorzitter