NieuwsBelangrijk Nieuws


Ik werd op de hoogte gesteld dat er sedert 1 Oktober op de NKO afdeling een functie van projectverpleegkundige vacant werd.
Het betreft een halftijdse job voor een verpleegkundige van de dienst oncologie die trajectverpleegkundige wordt voor patiënten die een laryngectomie dienen te ondergaan.
Zijn of haar taak zal erin bestaan een brug te slaan tussen de patiënt en de behandelende NKO specialist en ook de andere zorgkundigen zoals verpleegkundigen, logopedisten, diëtisten en sociale assistenten die met de patiënt in aanraking komen.

Ik werd dan ook gecontacteerd door de betrokken persoon die deze functie toegewezen kreeg en heb die reeds ontmoet om kennis te maken en elkaar beter te leren kennen.
Het betreft Desnouck Simon die de halftijdse trajectverpleegkundige wordt voor de laryngectomie patiënten, gecombineerd met zijn verdere halftijdse job op de verpleegafdeling oncologie.
Wij hebben dus de koppen bij elkaar gestoken om eens te horen wat ieder van ons denkt over de samenwerking ik dan als “ervaringsdeskundige” in het belang van de patiënt.

Ik moet zeggen dat wij al rap op dezelfde golflengte zaten, en dat me beloofd is dat ik gecontacteerd zal worden door Simon om de patiënt in spe te zien zowel pré – operatief als post – operatief natuurlijk nog altijd mits akkoord van de patiënt zelf.

Ik vind dit een zeer bewonderingswaardig initiatief van de dokters van NKO n wil mij daar dan ook totaal voor inzetten om samen deze mensen te begeleiden en hen aan te tonen dat er nog een volwaardig leven mogelijk is na laryngectomie.

Proficiat aan het NKO -Team.

Wie Simon wil contacteren kan dit op het
telefoonnummer binnen AZ. Delta : 051/23.72.32

Johan